กวดวิชาภาษาอังกฤษ ป.1

 

สอนพิเศษภาษาอังกฤษป.1 ตัวต่อตัวที่บ้านช่วยสอนน้องทำการบ้าน แก้ไขจุดอ่อนทางภาษา เรียนพิเศษภาษาอังกฤษป.1 โดยติวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
เนื้อหาการเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษป.1
***เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

ภาษาอังกฤษ ป.1 เทอม 1
Unit 1. My Personal Information
  •Name / Nickname
  •Body
Unit 2. My Family
  •Family Tree
  •Personality
Unit 3. Pets
  •Domestic Pets

ภาษาอังกฤษ ป.1 เทอม 2
Unit 4. My School
  •My Classroom
  •My Uniforms
  •My Friends
  •My English Class
Unit 5. My Toys
Unit 6. My Health
  •Foods and Drinks
  •Game and Sports
 

Tutor Bright Tel:083-7172552